Däckperioden

 • 1969 Fabriken började byggas. Projektnamn Bil 70
 • 1970 Tillverkning av 1:a däcket den 24:e augusti
 • 1991 Continental tog över fabriken från KF
 • 2001 Nedläggningsbeslut den 10:e December
 • 2002 Sista däcket tillverkades den 5:e juli
  70 miljoner däck har tillverkats i fabriken
 • 2002 Demontering av maskinutrustning från augusti till augusti 2003

 

Weland Industricentrum

 • 2003 Recticel flyttar in den 1:a April
 • 2003 Weland övertog fastigheten den 1:a Juli
 • 2006 Arenum invigs den 7:e September
 • 2009 Weland Industricentrum driver höglager som lagerhotell
 • 2009 -2010 Byggnad av terminal framför höglager med produktionshall och kontorsdel

 

Arkitekturpriset - hedersomnämnande

Welands industricentrum får ett hedersomnämnande för sin senaste tillbyggnad. Ursprungsbyggnaden, gamla däckfabriken Bil 70, är en imponerande industribyggnad som invigdes 1971.

Bil 70 ritades av K G Edenborg på Gummifabrikens ritkontor.

Den monumentala tegelfasaden som sträcker sig nästan halvvägs till Anderstorp hade sedan tidigare några tillbyggda volymer och med den aktuella huskroppen har man med omtanke och varsamhet fört vårt kulturarv från tidigt 70-tal in i 2010-talet.

Genom ett klokt materialval har hänsyn tagits till byggnadens karaktär och storslagenhet. Nya fönster är av samma färg och proportioner som befintliga.

De nya uppmurade tegelfasaderna får nya och gamla volymer att smälta samman och resultatet är en byggnad som sedan länge varit ett av Gislaveds kommuns landmärken.